Maatregelen naar aanleiding van Corona - Covid-19

update: 13-05-2020 19:20 - deze pagina wordt regelmatig aangepast

Heeft u bijzondere vragen? Bel ons speciaal informatienummer rond Corona - COVID-19:   09 296 47 10 (tussen 7 en 23 uur)

Hoe een overlijden melden?

Neem, zoals gewoonlijk, telefonisch contact op met ons via het nummer 09 344 00 00 (24/24). Als de overledene (of 1 van de naaste familieleden) besmet is met het COVID19 virus, dan moet u dit bij uw eerste contact vermelden zodat er gepaste maatregelen kunnen genomen worden. 

Moet ik een mondmasker dragen?

Wanneer u in contact komt met andere mensen is het steeds aangewezen om een mondmasker te dragen. Het gebruik is niet verplicht maar wij moedigen het wel aan. Beschikt u niet over een exemplaar vraag dan onze medewerkers om hulp. Mogelijk kunnen wij u een masker ter beschikking stellen. 

Hoe verloopt de bespreking?

De bespreking van een uitvaart verloopt bij voorkeur via telefoon of videoconferentie. Beschikt u niet over deze technologie dan kan een bespreking plaatsvinden in onze kantoren (Assenede, Sint-Laureins of Gent centrum). Een combinatie van beide is mogelijk (enkele personen ter plaatse en dat de andere familieleden op afstand volgen). Om de regelgeving rond social distancing te kunnen respecteren ontvangen we maximaal 3 personen tegelijk.
Heeft u vragen? Bel het bovenstaand infonummer.


 

Mag ik een uitvaart bijwonen?

Kerkdiensten in de parochies van het bisdom Gent

Uitvaarten kunnen plaatsvinden in de kerken, maar zijn steeds gebedsdiensten (zonder communie). Het aantal aanwezigen wordt door de wet beperkt tot 30 personen. Wie dat wenst dan later een (extra) herdenkingsplechtigheid houden in de kerk.

Afscheidsplechtigheden in onze eigen aula

Ook hierbij hanteren wij dat de aanwezigen tot een absoluut minimum moet beperkt worden. Enkele de dichtste familieleden en zeer nauwe vrienden kunnen het afscheid bijwonen. Ook hier geldt maximum 30 personen. We bieden wel de mogelijkheid om de uitvaart live te volgen via onze website. Hiervoor is geen speciaal programma nodig. De uitzending kan openbaar zijn of beschermd worden met een code. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan.

Afscheidsplechtigheden in de aula's van de crematoria (Westlede, Heimolen, Siesegem)

Hier zijn dezelfde regels van toepassing: een uitvaart mag door maximaal 30 personen bijgewoond worden onder voorwaarde dat de afstand voldoende gegarandeerd kan worden.

Hoe condoleren bij een uitvaart?

Fysiek contact dient vermeden te worden. Bij het groeten van de overledene of de familie kunt u een hoofdbuiging maken of uw hand op het hart leggen als teken van medeleven. De hand schudden, omhelzen of zoenen is niet toegelaten.

Volg ook steeds de instructies van de aanwezige ceremonieleider. Hij of zij zal trachten om de aanwezigen over de beschikbare ruimte te verdelen.

De familie ondersteunen bij het verlies kan op verschillende manieren:

1) online condoleren: via deze pagina op onze website kunt u een bericht nalaten voor de familie

2) per post condoleren: stuur uw kaart of brief naar Funerali, p.a. Naam Overledene, Stoepestraat 21, 9960 Assenede

3) Oudere mensen, of wie niet over mail of internet beschikt, kunnen hun bericht per telefoon doorgeven op 09 296 47 10  (tussen 7 en 23 uur). 

Zowel in de wachtruimtes als in de aula of kerk adviseren wij u minstens 1 plaats vrij te laten en 1,5 meter afstand te houden.

Mogen we een koffietafel, rouwmaaltijd of receptie organiseren?

Alle horecazaken zijn gesloten. Zelf eten voorzien is op zo een dag vaak een beslommering. Daarom hebben we enkele formules samengesteld die aan huis geleverd worden. Dat kan zowel met als zonder bediening en materialen.

We informeren u hierover tijdens de bespreking. Hoe er rekening mee dat een receptie organiseren voor de aanwezigen niet is toegelaten.

Is een overledene begroeten mogelijk?

Er zijn geen exacte wetenschappelijke bewijzen over hoe lang het COVID-19 virus besmettelijk blijft. Voor de veiligheid van de nabestaanden en onze medewerkers wordt een besmette overledene gedurende 3 dagen in quarantaine gehouden. Indien gewenst kan er nadien nog een groet gebracht worden. Omwille van de beperkte voorraad kunnen wij helaas geen beschermingsmateriaal ter beschikking stellen van de familie. 

Bij het begroeten is het aanraken van de overledene afgeraden. Wilt u dit toch doen, dan stellen we extra ontsmettingsmateriaal ter beschikking. 

Alle begroetingen gebeuren na telefonische afspraak.

Kunnen we langskomen?

Onze winkels en showroom zijn open na afspraak. De aankoop (of afhaling) van herinneringsjuwelen, foto's, bijdrukken, bloemen, ... is opnieuw mogelijk. 

We kunnen heel wat zaken per post sturen of aan huis leveren. 

Wilt u bloemen bestellen voor een uitvaart? Dan kan dit via deze link of telefonisch op 09 344 00 00.

De gezondheid van onze medewerkers en medemensen zal ALTIJD voorop staan tijdens deze crisis.

Wij hopen dat u begrip opbrengt voor elke maatregel die in dit kader genomen zal worden. 

 

We vernamen dat bepaalde uitvaartcentra sluiten en alle contact vermijden. Weet dat wij er alles zullen aan doen om de getroffen families op een professionele wijze bij te staan, zoals ze dat al jaren van ons gewend zijn.

Mocht u vragen, bemerkingen of klachten hebben, neem dan alstublieft persoonlijk contact op met mij via
09 296 47 15 of stuur een e-mail naar jan@funerali.be

Met dank voor uw begrip en blijf gezond!

Jan Gorinsek
Bestuurder Funerali BV

© 2015-2020 FUNERALI.be