top of page

Marie-Louise Van Landschoot


Waar moeder sterft wordt het stil...


In de hoop op een blij weerzien heeft van ons afscheid genomen

MEVROUW Marie-Louise Van Landschoot

weduwe van Albert VANHYFTE († 2014)

Zij werd geboren te Maldegem op 22 november 1926 en is thuis in familiekring overleden op 23 augustus 2015, gesterkt door het Ziekensacrament.

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Marie-Louise tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatshebben in de H. Laurentiuskerk te Sint-Laureins op ZATERDAG 29 AUGUSTUS om 11.00 uur, gevolgd door de crematie te Lochristi.

Samenkomst aan de dorpskapel om 10.45 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de kerkdienst.

Dit melden u met droefheid:

haar kinderen en kleinkinderen:

Wilfried en Lut VANHYFTE-LOOTENS

Bert VANHYFTE

Chris en Mireille DE DEYNE-VANHYFTE

Evelyne DE DEYNE en vriend Dries

Charlotte DE DEYNE en vriend Pascal

haar broer, schoonzus, neven en nichten

Gustaaf (†) en Lisette (†) T’HOOFT-VAN LANDSCHOOT

Jan en Cecile VAN LANDSCHOOT-DE BRABANDER en kinderen

Marcel(†) en Ignacia (†) VANHYFTE-DE SMET, kinderen en kleinkinderen

De families VAN LANDSCHOOT, VANHYFTE , BRAET en COPPENS

Met dank aan haar huisarts Christophe Vanhauwenhuyse, het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis, het palliatief team en allen die haar genegen waren.

bottom of page