Urbain Sierens

28/07/2016

En nu, nu werd je moe,
je blik verzwakte.
De zon kwam op, te laat.

 

Na een ongelijke strijd, waarbij hij tot het laatste toe gevochten heeft
is van ons heengegaan

 

DE HEER

Urbain Sierens

 

echtgenoot van mevrouw Lia Coone

 

Hij werd geboren te Assenede op 21 mei 1937
en is overleden in het UZ Gent op 28 juli 2016,
omringd door zijn dierbaren en gesterkt door het Ziekensacrament.

 

 

Dit melden u:

Lia Coone                                                                                            zijn echtgenote
Erik en Martine Sierens - De Buck
    Jens Sierens
    Geoffrey en Melanie Vereecken - Sierens
Rudy Sierens en vriendin
    Ilyusha Sierens en vriendin                                                         zijn kinderen en kleinkinderen

 

zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families SIERENS, COONE, DE ROO en KALLE.

 

Met dank aan dokters en personeel van het UZ Gent, zijn thuisverpleging en kinesiste.

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie
in de parochiekerk van Assenede op DONDERDAG 4 augustus 2016 om 10.00 uur
gevolgd door de neerzetting in de grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Op de begraafplaats is er gelegenheid tot condoleren.

 

 

  CONDOLEREN  

Please reload

© 2015-2020 FUNERALI.be