top of page

Norbert CoenZijn stoel blijft leeg. Zijn stem zal zwijgen. Groot is de leegte die hij achterlaat. Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Onverwacht moeten wij afscheid nemen van

DE HEER

Norbert Coen

weduwnaar van mevrouw Christiane Acke

Hij werd geboren te Drongen op 27 oktober 1936 en is thuis te Kluizen plots overleden op 30 juni 2017.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben op VRIJDAG 7 juli 2017 om 11.00 uur in de parochiekerk van Kluizen gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst aan de kerk met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.40 uur.

pa en pépé van Geert en Christine Coen - De Smaele Chiara en Dries Eddy en Marijke Delamane - Coen Kirsten en Ferre Peter Coen Kevin en Vicky

delen mee in hun verdriet zijn zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, zijn neven en nichten de families Coen, Acke, Bytebier, de Kezel en Claeys.

bottom of page