top of page

Juliana De la RivièreEn nu, nu werd je moe, je blik verzwakte. De zon kwam op, te laat.

Na een mooi en rijkgevuld leven is in stilte van ons heengegaan

MEVROUW

Juliana De la Rivière

weduwe van de heer

Remi Van Hulse († 2004)

Zij werd geboren te Kluizen op 1 maart 1924 en is overleden te Ertvelde op 13 januari 2018.

Lid van OKRA.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen

op ZATERDAG 20 januari 2018 om 11.00 uur in de parochiekerk van Ertvelde.

De crematie en asverstrooiing op de begraafplaats Engelenhof

zal in familiekring plaatsvinden.

Uw deelname aan de offerande

wordt als blijk van deelneming aanvaard.

Dit melden u met diepe droefheid:

haar broers, schoonzus, neven en nichten Alfred (†) en Julia (†) Seymortier - De la Rivière,

kinderen, klein- en achterkleinkinderen, André(†) De la Rivière, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, Julien De la Rivière, Maurice(†) en Germaine(†) De la Rivière-Ongenae,

kinderen en kleinkinderen, Cyriel en Annie De la Rivière-Van de Veire,

kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

De families De la Rivière, Van Hulse, Van Laecke en De Baets.

Met dank aan allen die haar met zorg hebben omringd.

U kan Juliana een laatste groet brengen in het funerarium

van Huis De Neve, Stoepestraat 21 te Assenede, woensdag van 14.00 tot 15.00 uur en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.

bottom of page