top of page

André BautersVader, jouw zijn, jouw wezen is doorheen de volgende generaties geweven. Ons hart loopt over, ons gemoed zit klem. Maar in ons hart, vader, daar leef je en horen we je stem.

Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

DE HEER

André Bauters

weduwnaar van mevrouw Simonna Cleemput

Hij werd geboren te Oosteeklo op 24 maart 1925 en is overleden te Sleidinge in het WZC Ave Maria op 14 november 2018.

Lid van OKRA.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Ertvelde op DINSDAG 20 november 2018 om 11.00 uur, gevolgd door de bijzetting in de grafkelder op de gemeentelijke

begraafplaats Engelenhof.

Samenkomst in de kerk om 10.45 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

Dit melden u:

zijn kinderen Ronny en Mirjam BAUTERS - RAMON Nicole en Dirk BAUTERS - VAN TOMME

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen Valerie en Sam BAUTERS - GOETHALS Ann-Sophie Eveline en Kristof BAUTERS - VERHEECKE Dimitri en Veronique VAN TOMME - VAN RENTERGHEM Yelena, Yasmijn, Yamina, Yolien Delphine en Stephanie VAN TOMME - TAETS

de families BAUTERS, CLEEMPUT, DE SMET en ORNELIS.

Dank aan zijn huisarts Dr. Lieve Nachtegaele, aan het voltallig personeel van het

WZC Ave Maria te Sleidinge en aan de buren voor de warme zorgen.

Bijzondere dank aan zijn dochter Nicole, die er altijd voor hem was.

bottom of page