top of page

André Haertjens


Nooit vragend, nooit klagend altijd alles voor zichzelf dragend heeft hij veel voor anderen gedaan. Bemind en geliefd is van ons heengegaan

De heer

André Haertjens

Hij werd geboren te Assenede op 14 oktober 1933 en is er thuis overleden op 4 november 2019.

Lid van OKRA Assenede. Lid van Landelijke Gilde Assenede. Lid gepensioneerden Koninklijke Cosun Nederland. Gewezen lid Suiker Unie Seniorenclub Sas van Gent.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben op ZATERDAG 9 november 2019 om 9.30 uur in de parochiekerk van Assenede en wordt gevolgd door de crematie te Lochristi en de asverstrooiing op de gemeentelijke begraafplaats.

Samenkomst aan de kerk, Markt te Assenede, met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.15 uur.

Op zondag 15 december 2019 om 10.30 uur wordt in dezelfde kerk ter intentie van de overledene en zijn familie de eucharistie gevierd..

zoon van wijlen Maurits en Martha HAERTJENS - VAN GOETHEM

broer, schoonbroer en oom van Raymond en Anna SCHEIR - HAERTJENS, kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gerard en Rosa (+) VAN BEVEREN - HAERTJENS, kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gerard (+) en Maria DROESBEKE - HAERTJENS, kinderen, klein- en achterkleinkinderen Albert en Jeanette HAERTJENS - BAUTERS en kinderen Cyriel HAERTJENS (+) Julien (+) en Andrea MUSSCHE - HAERTJENS en kinderen

Sinds 1988 deelde hij het leven met zijn nicht Magda VAN GOETHEM

haar kinderen en kleinkinderen Els en Davy, Saartje (+), Ine, Senne, Jarne

Delen mee in dit verdriet: de families HAERTJENS en VAN GOETHEM.

Met oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Paul Cammaert, zijn thuisverpleegsters Kathleen, Gina, Sandra en Ingrid en aan zijn trouwe vrienden.

U kan André een laatste groet brengen in het funerarium van Huis De Neve, Stoepestraat 21 te Assenede, vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.

bottom of page