top of page

Johnny De Bruyne


Herinner mij, maar niet in sombere dagen.

Herinner mij in stralende zon,

hoe ik was toen ik nog alles kon.



Diep bedroefd om het afscheid

worden wij stil bij het heengaan van




De heer

Johnny De Bruyne

weduwnaar van mevrouw

Marie-Louise Verdonck († 2002)

levenspartner van mevrouw

Eliane Pringels


Hij werd geboren te Ginneken en Bavel op 2 september 1941

en is thuis overleden te Assenede op 28 mei 2022.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,

zal plaatshebben op DONDERDAG 2 juni 2022 om 11.00 uur in de parochiekerk van Assenede

gevolgd door de bijzetting bij zijn echtgenote in de grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Samenkomst aan de kerk om 10:45 uur.

Uw deelname aan de offerande wordt als rouwbetuiging aanvaard.


levenspartner van Eliane Pringels

papa van

Ann De Bruyne

De families De Bruyne, Verdonck, Schaut en De Weweire delen mee in hun verdriet.

Met bijzondere dank aan zijn huisarts Dr. Jasper Naert, aan dokters en personeel van het UZ Gent

en aan het team Palliatieve zorg Gent-Eeklo voor de goede zorgen.



Comments


bottom of page