top of page
Registratie voor uitvaart

Naar aanleiding van de beperkingen van de Nationale Veiligheidsraad is het aantal aanwezigen op een uitvaart nog steeds beperkt. Voor het Crematorium Westlede ligt dit aantal op 100 / 150 personen. Om te vermijden dat u tevergeefs naar de uitvaart komt kunt u hier een plaats reserveren. Met uw bevestiging bent u zeker dat u de uitvaart kunt bijwonen.

 

Indien u vragen of bemerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag verder.

09 344 00 00

Er zijn op dit moment geen geplande evenementen

Met het invullen van dit formulier ga je akkoord met de gegevensverwerking onder artikel 6 GDPR, c) en het relevante Ministerieel Besluit.

Het is belangrijk dat je dit formulier correct invult, je helpt immers mee aan een Coronavrije samenleving.

Je telefoonnummer of je e-mailadres is verplicht.

We werken volgens de ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’. Dat is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 

Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de DPO contacteren van het Agentschap Zorg & Gezondheid via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be

bottom of page