top of page

Karel De RuyckNa een mooi en rijk gevuld leven is in stilte van ons heengegaan

DE HEER

Karel DE RUYCK

Weduwnaar van mevrouw Elza Van HEckE (†)

en levensgezel van wijlen mevrouw Yvonne DE MEY

Geboren te Drongen op 28 december 1921

en overleden in het WZC Ter Caele te Evergem op 10 mei 2015.

Lid van OKRA

Dit melden u met diepe droefheid :

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Johan en Marleen DE RUYCK-VAN MOORHEM

Evelien DE RUYCK en Thys VAN DE VEIRE

Céleste en Gilles

Jonas DE RUYCK

Stephan DE RUYCK en Sandra DERWEDUWE

Xander DE RUYCK

Ruben DE RUYCK

De families DE RUYCK, VAN HECKE, DEPAEPE en ROEGIEST.

Met dank aan zijn huisarts dr. Willems en de medewerkers van het WZC Ten Oudenvoorde en het WZC Ter Caele en thuiszorg van het OCMW Evergem.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie

in de parochiekerk O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen te Ertvelde op ZATERDAG 16 MEI 2015 om 9.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats Engelenhof te Ertvelde.

De familie komt samen aan de kerk te Ertvelde om 9.20 uur.

Na de plechtigheid is er in de kerk gelegenheid tot condoleren.

U kan Karel een laatste groet brengen in het funerarium Heiveld, Dorpstraat 54 te Sint-Laureins, woensdag 13 mei van 17u. tot 18 u.

bottom of page