top of page

Germaine Van Kerckvoorde


Een moeder kan veel dingen vervangen,

maar niets of niemand kan een moeder vervangen.


Om voor altijd te delen in de eeuwige vreugde

van de verrezen Heer, is van ons heengegaan :

MEVROUW

Germaine Van Kerckvoorde

weduwe van de heer Robert ACKE

Zij werd geboren te St.-Kruis-Winkel op 21 januari 1931

en is overleden in het RVT Ave Maria te Sleidinge op 8 januari 2016,

gesterkt door het Ziekensacrament.

Gewezen lid van OKRA Ertvelde en Kluizen.

Gewezen lid van Ziekenzorg.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatshebben

in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Hemelvaart te Ertvelde op DONDERDAG 14 JANUARI 2016 om 11.00 uur gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Kluizen.

Samenkomst aan de kerk, Marktplein te Ertvelde om 10.45 uur.

Dit melden u met droefheid :

haar kinderen

Danny en Ann ACKE-DEBAERE

haar kleinkinderen

Delphine WATTEL

Jonas WATTEL en vriendin Sharon

haar broer en schoonzus

Christiane (†) VAN KERCKVOORDE

Walter en Marie-Christine VAN KERCKVOORDE-DEDEKEN

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Leon en Agnes (†) LEGRAND - ACKE en kinderen S

ebastien (†) en Andrea VAN DERHEYDEN-ACKE en kinderen

Rudolf(†) en Cecile(†) DE BAECKE-ACKE, kinderen en kleinkinderen

Raphaël (†) en Adriënne (†) VERCAEYGNE-ACKE, kinderen en kleinkinderen

Marcel (†) en Rosa (†) VAN DEN BOSSCHE-ACKE, kinderen en kleinkinderen

Joseph (†) en Denise (†) ACKE-VAN DRIESSCHE, kinderen en kleinkinderen

Maurice en Nicole (†) ACKE-DANSCHUTTER, kinderen en kleinkinderen

De families VAN KERCKVOORDE, DE BAETS, ACKE en DOUTERLOIGNE.

Met oprechte dank aan huisartsen dr. Paul en Lieve Nachtegaele alsook bijzonder grote dank aan het voltallige personeel van het rusthuis Ave Maria te Sleidinge.

コメント


bottom of page