top of page

Helena Van Renterghem


Het bestaan was zo mooi toen jij er was. Nu jij er niet meer bent is je bestaan het mooiste waar ik aan denk.


Na een mooi en rijk gevuld leven is in stilte van ons heengegaan

MEVROUW

Helena Van Renterghem

weduwe van de heer Raymond Van de Velde († 2005)

Zij werd geboren te Oosteeklo op 30 juli 1928 en is thuis te Assenede onverwacht overleden op 31 mei 2016.

Dit melden u met diepe droefheid:

Albert (†) en Rita De Smet - Van de Velde Wim De Smet Frank en Lieve Wuyts - De Smet, Bernd, Kirsten Rudi Van de Velde Inke Van de Velde en Tamara De Waele Tim Van de Velde Maarten Van de Velde Ann Van de Velde haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar zussen, schoonbroer, neven en nichten

de families Van Renterghem, Van de Velde, Moens en De Wulf.

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Assenede op Zaterdag 4 juni 2016 om 9.30 uur gevolgd door de bijzetting in de grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

U kunt Helena een laatste groet brengen in het funerarium van Huis De Neve,

Stoepestraat 21 te Assenede, vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur.

bottom of page