top of page

Urbain Sierens


En nu, nu werd je moe, je blik verzwakte. De zon kwam op, te laat.


Na een ongelijke strijd, waarbij hij tot het laatste toe gevochten heeft is van ons heengegaan

DE HEER

Urbain Sierens

echtgenoot van mevrouw Lia Coone

Hij werd geboren te Assenede op 21 mei 1937 en is overleden in het UZ Gent op 28 juli 2016, omringd door zijn dierbaren en gesterkt door het Ziekensacrament.

Dit melden u: Lia Coone zijn echtgenote Erik en Martine Sierens - De Buck Jens Sierens Geoffrey en Melanie Vereecken - Sierens Rudy Sierens en vriendin Ilyusha Sierens en vriendin zijn kinderen en kleinkinderen

zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families SIERENS, COONE, DE ROO en KALLE.

Met dank aan dokters en personeel van het UZ Gent, zijn thuisverpleging en kinesiste.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Assenede op DONDERDAG 4 augustus 2016 om 10.00 uur gevolgd door de neerzetting in de grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Op de begraafplaats is er gelegenheid tot condoleren.

bottom of page