top of page

Anna Van Mierlo


De laatste uren dat we samen waren verbonden ons onscheidbaar en voorgoed, want ieder woord dat je nog zei was taal die enkel leven doet.


Bedroefd om het afscheid worden wij stil bij het heengaan van

MEVROUW

Anna Van Mierlo

echtgenote van de heer Roger Scheir

Zij werd geboren te Berchem op 20 mei 1937 en is thuis te Assenede overleden op 27 september 2016, omringd door haar gezin en gesterkt door het Ziekensacrament.

Lid van de Vrije Bond van Gepensioneerden Assenede. Gewezen vrijwilligster in het WZC Sint-Jozef te Assenede.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Assenede op ZATERDAG 1 oktober 2016 om 9.30 uur gevolgd door de crematie te Lochristi en de neerzetting in de urnenkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Samenkomst aan de kerk met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.10 uur.

echtgenote van Roger Scheir

ma en meme van Marnix en Linda Scheir - Verheye Nick en Kelly Sterck - Scheir Noa Finn Noël en Marianne Roegiers - Scheir Geoffrey en Nore Wauters - Kaerts Jordi en Lies Wauters - Planckaert Margaux Alice Robby en Charis Wauters - Debergh

Delen mee in hun verdriet: haar zus, schoonzus, schoonbroer, neven en nichten de families Van Mierlo, Scheir, Bruggeman en De Backer.

Met dank aan haar huisartsen, het verplegend personeel van het AZ Alma campus Eeklo en het UZ Gent, thuisverpleging Danny Rabaeys, Palliatieve Thuiszorg en allen die haar met zorg hebben omringd.

U kunt Anna een laatste groet brengen in het funerarium van Huis De Neve, Stoepestraat 21 te Assenede, donderdag van 18.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur.

bottom of page