top of page

Luc De SchepperNiets zozeer als het afscheid laat ons de ware betekenis ervaren van al het schone en het menselijke dat we gedeeld hebben. (Kris Gelaude)

Omringd door de beste zorgen van zijn dierbaren is zacht van ons weggegleden

DE HEER

Luc De Schepper

echtgenoot van mevrouw

Lut Maes

Hij werd geboren te Gent op 31 augustus 1957 en is er overleden op 14 augustus 2017, gedragen door het gebed van de Kerk.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Ertvelde op ZATERDAG 19 augustus 2017 om 9.30 uur. De crematie en neerzetting in de urnenkelder op de begraafplaats Engelenhof van Ertvelde, volgen in familiekring.

Samenkomst aan de kerk met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.00 uur.

Luc hield van frisse én warme kleuren. Hij hoopte op een kleurrijk geklede samenkomst of op een subtiel wit accent om de schoonheid van het leven te symboliseren. Deze afscheidswens willen wij graag respecteren.

Dit melden u met droefheid:

zijn echtgenote Lut Maes

zijn kinderen en kleinzoon Karel De Schepper Sven en Lieve De Scheemaeker - De Schepper, Cis Katrien De Schepper en Xavi Ruiz

Delen mee in dit verdriet: zijn ouders en schoonouders Raphaël (†) en Marguerite (†) De Schepper - Steyaert Louis en Henriette Maes - Spanhove

zijn zus en haar gezin

Patrick en Monique Lehoucq - De Schepper, kinderen en kleinkind

zijn schoonbroers, schoonzussen en hun gezin

Joris en Nora Maes - Van Renterghem, kinderen en kleinkinderen Thierry en Lieve Maes - Verhaeghe, kinderen en kleinkinderen Ward en Moniek Maes - Vanden Berghe Alex en Mia Lybaert - Maes, kinderen en kleinkinderen Lieven en Ann De Beleyr - Maes en kinderen

de families DE SCHEPPER, MAES, STEYAERT en SPANHOVE.

Dank aan allen die hem genegen waren en hem de voorbije tijd met liefde en zorg hebben bijgestaan: de medische equipes van het AZ Sint-Lucas Gent en van het UZ Gent. In het bijzonder dank aan Dr. Walter Pauwels en Dr. Peter Jacobs, alsook aan de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis, het team palliatieve thuiszorg Gent-Eeklo en de palliatieve zorg van het AZ Sint-Lucas.

Bloemen noch kransen. Wil u toch iets doen, dan kan u het engagement dat Luc steeds opnam voor kwetsbare mensen steunen door een gift op BE51 4459 6281 2162 van Fracarita Belgium met mededeling “nagedachtenis Luc De Schepper”.

U kan Luc een laatste groet brengen in het funerarium van Huis De Neve, Stoepestraat 21 te Assenede, donderdag van 19.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.

bottom of page