top of page

Julien MeulebroeckAfscheid is het begin van vele herinneringen.

En de boer... hij ploegde voort.

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

DE HEER

Julien Meulebroeck

weduwnaar van mevrouw Maria Claeys

Hij werd geboren te Watervliet op 3 april 1929 en is overleden in het WZC Sint-Jozef te Sint-Laureins op 13 oktober 2018, gesterkt door het Ziekensacrament.

Lid van OKRA.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Laureins op DONDERDAG 18 oktober 2018 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk om 9.45 uur.

Uw deelname aan de offergang zal aanvaard worden als blijk van medeleven.

Na de crematie volgt de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Sint-Laureins in familiekring

Dit melden u:

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen Alex en Myriam MEULEBROECK - LIEVENS Annelies en Piet MEULEBROECK - BLOMME Arthur en Cyriel Jonas en Jessie MEULEBROECK - HAMELIJNCK Jelte Franky en Martine MEULEBROECK - LIPPENS Evelien MEULEBROECK Pieter en Carolina MEULEBROECK - URIBE TABARES

zijn broer, schoonzussen, neven en nichten,

de families MEULEBROECK, CLAEYS, CREYTENS en THIENPONDT.

Dank aan zijn huisarts Dr. Jan Lybaert en aan het voltallig personeel v

an het WZC Sint-Jozef te Sint-Laureins.

U kan Julien een laatste groet brengen in funerarium Heiveld - Buysse,

Dorpsstraat 54 te Sint-Laureins, woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

bottom of page