top of page

Denise Van HeckeJe hebt je strijd gestreden, je hebt het met veel moed gedaan. Wie zal ons zeggen, wie kan het weten wat je nog hebt geleden, wat je hebt doorstaan.

Met diepe bewondering en veel respect voor alles wat zij tijdens haar leven heeft meegegeven melden wij u het overlijden van

MEVROUW

Denise Van Hecke

weduwe van de heer André Van Durme

Zij werd geboren te Assenede op 23 mei 1930 en is er overleden in het WZC Sint-Jozef op 22 oktober 2018.

Lid van de Bond der Gepensioneerden Lid van VIVA

Wij hebben afscheid genomen van Denise in beperkte kring.

Dit melden u met droefheid:

haar broer, nichten en neven Roger Van Hecke (†) Georges en Nadine BULTIAUW- VAN HECKE, kinderen en kleinkinderen

haar zeer goede vrienden Jean (†) en Rozanne QUIVREUX - DE NEVE Geert en Véronique VAN DE WIELE - QUIVREUX en kinderen d

e families VAN HECKE, VAN DURME, PAUWELS en VAN DURME.

Delen mee in dit verdriet: haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met dank aan het voltallig personeel en de zusters van het WZC Sint-Jozef en aan haar huisartsen Dr. Dirk De Smet en Dr. Patrick Van Petegem.

CONDOLEREN

bottom of page