top of page

Raymond Van der SickelHeer, Gij houdt mij vast, uw hand in mijn hand. Alles zult Gij ten goede leiden.... Alles zijt Gij - mijn God - Gij zijt de toekomst die op mij wacht. (naar PS 73)

DE HEER

Raymond Van der Sickel

zoon van wijlen Jules Van der Sickel en Alice De Vos

Hij werd geboren te Gent op 19 oktober 1929 en is overleden te Sint-Laureins in het WZC Sint-Jozef op 26 oktober 2018, begeleid door de gebeden van de kerk.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Laureins op ZATERDAG 3 november 2018 om 11.00 uur.

Samenkomst in de kerk om 10.45 uur.

Uw deelname aan de offergang zal aanvaard worden als blijk van medeleven.

BLOEMEN NOCH KRANSEN

Dit melden u:

Luc en Laurette De Craene - Pollet

de families VAN DER SICKEL, DE VOS en DE CRAENE.

Dank aan zijn huisarts Dr. Surinx en aan het voltallig personeel van het WZC Sint-Jozef te Sint-Laureins.

Volgens de wil van de overledene werd zijn lichaam afgestaan aan

het Vesalius Instituut van de KU Leuven.

De namissen zullen opgedragen worden in de Sint-Sixtusabdij te Westvleteren.

REQUIESCAT IN PACE

bottom of page