top of page

Ivonna ColpaertHaar hart was ruim en goed. Zij lachte naar het leven bewaarde steeds de moed om ‘t beste van zichzelf te geven.

MEVROUW

Ivonna Colpaert

weduwe van de heer

Joris Bekaert

Zij werd geboren te Ertvelde op 17 februari 1931 en is overleden te Assenede in het WZC Sint-Jozef op 7 november 2018.

Wij namen in intieme kring afscheid rond de urne van Ivonna tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van Funerali.

Na de plechtigheid volgde de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Zelzate.

Dit melden u diepbedroefd:

haar zoon Patrick Bekaert

haar kleinkinderen Tim, Jeffrey & Tina, Michael, Glenn, Ilyo, Illyana, Illyentha

haar achterkleinkind Danté

Delen mee in dit verdriet: de kinderen, klein - en achterkleinkinderen van wijlen haar broers en zussen. de families COLPAERT, BEKAERT, DE PAEPE en VAN GELDEREN.

Dank aan haar huisartsen Dr. Nachtegaele Paul en Lieve en aan de zusters en het personeel van het WZC Sint-Jozef.

bottom of page