top of page

Marianne De ScheemaekerBlinkende ogen, een liefdevolle glimlach. Zorgzaam, sterk en toch vol warmte. Een ster aan de hemel. Een ster in ons hart, voor altijd.

Voortijdig uit ons midden weggevallen,

niet uit onze liefde,

is van ons heengegaan

MEVROUW

Marianne De Scheemaeker

weduwe van de heer René Lippens

vrouw van de heer Arsène Van de Voorde

Zij werd geboren te Assenede op 5 maart 1958 en is er thuis overleden op 1 december 2018, gesterkt door

het Ziekensacrament en omringd door haar dierbaren.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Assenede op ZATERDAG 8 december 2018 om 10.00 uur gevolgd

door de neerzetting in de grafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Uw deelname aan de offerande geldt als rouwbetuiging.

De familie komt samen aan het WZC Sint-Jozef, Leegstraat 17 te Assenede om 9.40 uur.

vrouw van Arsène Van de Voorde

mama en meme van Pascal en Claudia De Wilde - Lippens Yentl Mayte Matiz David en Thomas Lippens - Neu

zus, schoonzus en tante van Lucien en Rosette De Scheemaeker - Van De Wiele, kinderen en kleinkinderen François en Anne De Scheemaeker - Audenaert, kinderen en kleinkinderen Etienne en Saskia De Scheemaeker - De Vos, kinderen en kleinkinderen Gentiel en Marleen Bauwens - De Scheemaeker, kinderen en kleinkinderen Guido en Marijke Cocquyt - De Scheemaeker en kinderen

Delen mee in hun verdriet: de moeder, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van wijlen René Lippens.

Dank aan haar huisarts Dr. Jacobs, thuisverpleegkundige Laurence

Isselee en haar team, kinesiste Kathy De Meyer en haar team en

palliatief verpleegkundige Sabine Serie.

U kan Marianne een laatste groet brengen in het funerarium van Huis De Neve,

Stoepestraat 21 te Assenede op donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

bottom of page