top of page

Charles De DeckerAan allen bij wie ik vriendschap heb mogen ervaren laat mij voortleven in uw herinnering.

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem lief waren is te vroeg van ons heengegaan

DE HEER Charles De Decker

echtgenoot van mevrouw Rosemarie Coucquyt

Hij werd geboren te Assenede op 24 februari 1940 en is overleden te Gent in het AZ Sint-Lucas op 21 april 2019, gesterkt door het Ziekensacrament.

Lid van de Vrije Bond van Gepensioneerden Assenede. Stichter en gewezen voorzitter van De Trekvogels Boekhoute. Stichter en gewezen penningmeester van De Kwartels Assenede. Medestichter Vakantiegenoegens.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Assenede op MAANDAG 29 april 2019 om 10.00 uur.

Na de crematie brengen we zijn urne thuis.

Samenkomst aan de kerk met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.30 uur.

echtgenoot van Rosemarie Coucquyt

pa en opa van Bart De Decker en vriendin Marcia Bram Robbe Gauthier, zoon van Marcia Stefan en Ria De Decker - Danneels

Nemen mee afscheid: zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten de families De Decker, Coucquyt, Bobelijn en Richter. __

Met dank aan Dr. Cammaert, het Wit-Gele Kruis, dokters en personeel

van het AZ Sint-Lucas en in het bijzonder de buren en vrienden

voor de hulp en goede zorgen gedurende het voorbije jaar.

U kan Charles een laatste groet brengen in het funerarium van Huis De Neve, Stoepestraat 21 te Assenede, vrijdag van 17.30 tot 18.30 uur.

Op donderdag 30 mei om 10.30 uur wordt in dezelfde kerk ter intentie van de overledene en zijn familie de eucharistie gevierd.

bottom of page