top of page

Maria Buysse


Ik ben moe na een lange reis...

al wat ik vraag is een rustige slaap

en dromen van hen die ik liefheb.

Diep bedroefd maar vervuld van zovele goede en mooie herinneringen

melden wij het overlijden van Mevrouw Maria Buysse

weduwe van de heer Raymond Van Driessen († 1991)

Zij werd geboren te Boekhoute op 13 september 1924

en is overleden te Ertvelde op 23 oktober 2019

Wij namen in beperkte kring afscheid in de aula van Funerali gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Boekhoute.

Dit melden u:

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Roland en Chris De Ruyck - Van Driessen, kinderen en kleinkinderen Marc en Daisy Van Driessen - Dobbelaere en kinderen Paul en Kathleen Van Driessen - Bogaert, kinderen en kleinkind

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Met dank aan allen die haar met zorg hebben omringd.

CONDOLEREN

bottom of page