top of page

Roger Lietaer


Aan allen bij wie ik vriendschap heb mogen ervaren

laat mij voortleven in uw herinnering.

Bedroefd om de leegte die hij achterlaat

nemen wij afscheid van

De heer Roger Lietaer

weduwnaar van mevrouw Nelly Van Heyghen

Hij werd geboren te Assenede op 30 oktober 1938 en is overleden te Eeklo in het AZ Alma op 20 december 2019.

Gewezen uitbater van café “Den Handboog” Assenede

Gewezen bestuurslid Volleybal Ass’nee Assenede

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen op MAANDAG 30 december 2019 om 11.00 uur in de aula van crematorium Westlede te Lochristi.

Na de crematie brengen we zijn urne in zijn vertrouwde omgeving.

Samenkomst in het crematorium, Smalle Heerweg 60 te Lochristi om 10.45 uur.

Dit melden u met droefheid:

zijn kinderen

Jurgen en Christel CRIEL - LIETAER

zijn klein- en achterkleinkinderen

Kevin en Delphine BONNE - CRIEL

Maxim en Vince

Michael en Jolien VAN HYFTE - DE NAEYER

zijn zussen, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten

Zuster Simonne LIETAER

Robert en Mariette DE KOCK - LIETAER en kinderen

Jan en Olga VAN DE WALLE - VAN HECKE en kinderen

Met dank aan het verplegend personeel van het AZ Alma te Eeklo, dokter Elena Verbeke en dokter Louis Beghin.

U kan Roger een laatste groet brengen in het funerarium van Huis De Neve, Stoepestraat 21 te Assenede,

vrijdag 27 december van 17.00 tot 18.00 uur.

bottom of page