top of page

Adiel Bisschop


Dat ik eens moest gaan, wist ik, dat het morgen kon zijn, begreep ik, dat het vandaag is, heeft mij verrast.

Na een mooi en rijkgevuld leven is in stilte van ons heengegaan

De heer Adiel Bisschop

Hij werd geboren te Assenede op 7 februari 1922 en is overleden te Eeklo in het AZ Alma op 27 december 2019, gesterkt door het Ziekensacrament.

Lid van het Oud-Ridderlijk Gilde van Sint-Sebastiaen.

Gewezen bestuurslid van de Zwarte Sluispolder.

Gewezen secretaris en lid van OKRA.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben op ZATERDAG 4 januari 2020 om 11.00 uur in de parochiekerk van Assenede gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats.

Samenkomst aan de kerk om 10.50 uur.

Uw deelname aan de offerande wordt als blijk van deelneming aanvaard.

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:

Roger (+) Bisschop

Irené (+) en Odette (+) Bisschop - De Zutter

Marc en Ingrid Bisschop - Joos

Michelle

Cedric en Lien

Firmin en Angèle Bisschop - Verheecke

Luc en Caroline Bisschop - Van De Woestyne

Frederick

Ellen

Patrick en Marleen Focke - Bisschop

David

Jolien

Marnix en Rita De Craene - Bisschop

Delfien en Brent

Justien en Joachim

De families Bisschop, Buysse en Van Laere nemen mee afscheid.

__

Met dank aan zijn huisartsen, de buren en vrienden voor bewezen diensten en hun vriendschap.

U kan Adiel een laatste groet brengen in het funerarium van Huis De Neve, Stoepestraat 21 te Assenede,

donderdag van 14.00 tot 15.00 uur.

bottom of page