top of page

Maria Cnudde


Vandaag, de middag rustig en de hemel stil

En nu de avond valt zonder dat ik het merk

Wil ik mijzelf beschouwen, mijzelf en mijn werk

En zien dat wat ik ben, en wat dat zeggen wil.

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

Mevrouw Maria Cnudde

weduwe van de heer Firmin Bogaert

Zij werd geboren te Sint-Kruis-Winkel op 5 december 1936 en is overleden te Gent in het AZ Maria Middelares op 17 januari 2020.

Wij nodigen u uit om samen met ons dankbaar terug te blikken op haar leven in de parochiekerk van Doornzele op ZATERDAG 25 januari 2020 om 11.00 uur.

Volgens haar wens is haar lichaam reeds geschonken aan de wetenschap. Later wordt zij gecremeerd en neergezet in het columbarium op de begraafplaats van Doornzele.

Samenkomst aan de kerk, Doornzele Dries, met gelegenheid tot condoleren vanaf 10.45 uur.

ma en meme van

Hans en Katrien Bogaert - Poppe Jana & Jelle

Arne

Luc en Veerle De Schoenmaeker - Bogaert

Ephraïm

Louie & Emmelie

Haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten nemen mee afscheid.

Met dank aan iedereen die haar de voorbije jaren met zorg heeft omringd.

bottom of page