top of page

Antoinette De Windt


Dankbaar om haar mooie leven en de liefde waarmee

ze ons steeds omringde, nemen we afscheid van

Mevrouw Antoinette De Windt

echtgenote van de heer Eduard Van Vooren

Zij werd geboren te Oosteeklo op 23 april 1934 en is thuis te Assenede overleden

op 2 mei 2020, omringd door haar gezin en gesterkt door het Ziekensacrament.

Wij nemen in zeer beperkte kring afscheid van haar tijdens de uitvaartliturgie

in de parochiekerk van Assenede op VRIJDAG 8 mei 2020 om 10.00 uur

waarna haar urne liefdevol thuis zal worden bewaard.

echtgenote van

Eduard Van Vooren

ma en meme van

Marc en Ria Van Vooren - Acke

Luc en Cathy, Jaron

Ronny en Nicole Van Vooren - Lippens

Nico en Daria, Luca en Lizzie

Freddy en Keilyn Van Vooren - Perez Alonso

Frederick en Jennifer en kinderen

Jessica en Olivier, Gaëlle

Jeffrey en Isabelle, Milan

Yves en Gerda Theunis – Van Vooren

Tim en Jolien en kind

Tilly en Björn en kinderen

Ivan en Marleen Van Vooren – Van Verdeghem

Jolien en Elias

Tim en Annelore

Kris en Martine Colman – Van Vooren

Dirk en Veronique Van Vooren – De Keyser

Fleur en Mauro

Frauke

zus en schoonzus van

Julien (†) en Juliette (†) De Windt - Cocquyt en familie

Arsène en Mariette (†) De Busscher - De Windt en familie

Robert (†) en Georgette (†) Acke - De Windt en familie

Albert en Esther Van Vooren - Vervynckt en familie

Joris en Liliane Wauters - Van Vooren en familie

De families De Windt, Van Vooren, De la Rivière en Heynze nemen mee afscheid.

Oprechte dank gaat uit naar haar huisartsen, thuisverpleegsters Evelien en Sabine,

het team Palliatieve zorg Gent-Eeklo en allen die Antoinette met zorg hebben omringd

en in het bijzonder haar buren.

bottom of page