top of page

Blance Lecleir

Stil ben je uit het leven van ons heengegaan

alsof je ons met dit afscheid geen pijn wou doen.Dankbaar om wat zij voor ons betekende

nemen we afscheid van


Mevrouw

Blance Lecleir

weduwe van de heer

Richard Serie

Zij werd geboren te Philippine op 14 november 1927

en is overleden te Eeklo in het AZ Alma op 21 januari 2023.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie

in de parochiekerk van Boekhoute op VRIJDAG 27 januari 2023 om 10.00 uur,

gevolgd door de crematie en de bijzetting in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot condoleren vanaf 9.40 uur.

Dit melden u met droefheid:

haar kinderen

Hubert en Francine Bral - Serie

Alex en Viviane Serie - Begijn

haar kleinkinderen, achterkleinkind en achter-achterkleinkinderen Nancy (†) Bral - Peter Neve - Sonja Beirnaert

Carmen Neve Mamady, Die-sira

Ann Serie

haar schoonzussen, neven en nichten

de families Lecleir, Serie, Everaert, De Vos.

Met dank aan de Huisartsenpraktijk Boekhoute,

aan het verplegend personeel en de vrijwilligers van het WZC Sint-Jozef Assenede

en aan allen die haar met liefde en vriendschap hebben omringd.
Comments


bottom of page