top of page

Cyriel Van Overbeke


Na een mooi en rijkgevuld leven

is in stilte van ons heengegaan


De heer

Cyriel Van Overbeke


echtgenoot van mevrouw

Christiane De CraeneHij werd geboren te Gent op 12 januari 1931 en is thuis overleden te Sint-Laureins op 23 maart 2021.

Gewezen leraar houtbewerking aan VTI Brugge.

We nemen in beperkte kring afscheid tijdens de uitvaartliturgie

op ZATERDAG 27 maart 2021 in de parochiekerk van Sint-Laureins gevolgd

door de neerzetting in de grafkelder op de begraafplaats van Zomergem.


echtgenoot van Christiane De Craene

broer, schoonbroer en nonkel van Anaïs (†) Van Overbeke André (†) en Paula (†) Batsleer - Van Overbeke, kinderen en kleinkinderen Julien (†) en Ivonne (†) De Meulenaere - Van Overbeke

Hilaire (†) en Simonne (†) Steyaert - Van Overbeke

Ignace (†) en Christianne De Craene - Matthijs, kinderen en kleinkinderen

Met dank aan: zijn huisarts en buurman Jan Lybaert de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruisتعليقات


bottom of page