top of page

Frank Vanderlinden


Wij nemen afscheid van


De heer

Frank VanderlindenHij werd geboren te Gent op 20 augustus 1981

en is onverwacht thuis van ons heengegaan op 29 mei 2022.
De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,

zal plaatshebben op DINSDAG 7 juni 2022 om 11.00 uur in de Sint-Amanduskerk,

na de crematie word zijn urne bewaard in zijn vertrouwde omgeving.

Samenkomst aan de kerk, Visitatiestraat 4, om 10.45 uur.

Uw deelname aan de offerande wordt als rouwbetuiging aanvaard.


Comments


bottom of page