top of page

Georges Buysse


Heer, herinner u zijn naamDe heer

Georges Buysse

echtgenoot van mevrouw Mariette DE PAUWGeboren te Sint-Laureins, op 24 juni 1929

en overleden te Kaprijke in het WZC Sint-Vincentius, op 8 juli 2024.

Gesterkt door het sacrament der zieken.


Overtuigd Vlaming.


___


Volgens zijn wens nemen we in intieme kring afscheid tijdens

de H. Eucharistieviering in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van

Fatima en Pater Pio te Bentille (Sint-Jan-in-Eremo)

Moerstraat 3.


Aansluitend begeleiden wij Georges voor de teraardebestelling

naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats van

Sint-Laureins.
Dit melden u met diepe droefheid:


zijn echtgenote

Mariette BUYSSE - DE PAUW


zijn kinderen

Marc (†) en Marleen STROOBANTS - BUYSSE

Lieven en Sonja BUYSSE - TRENSON


zijn kleinkinderen en achterkleinkind

Christophe DE BOCK en vriendin Christelle

Lorenz en Lieselot BUYSSE - DE ROO en Luiz


zijn zus

Eerwaarde Zuster Georgette (†) BUYSSE


zijn neven en nichten

kinderen, klein- en achterkleinkinderen van wijlen René en Jeanette BROUCKE - DE PAUWWij danken zijn huisarts voor de goede zorgen,

weduwe Maurice Bultynck-Willems die hem dagelijks liefdevol omringde en

zijn familieleden en trouwe vrienden die hem bijstonden in een moeilijke tijd.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page