top of page

Hugo Verbeke“Omdat Gij mij hebt uitverkoren

om Uw woord te verkondigen

en in uw spoor te treden,

heb dank, o Heer!


Met diepe droefheid, maar met vertrouwen

in Gods barmhartigheid melden wij het overlijden vanEerwaarde heer

Hugo VerbekeHij werd geboren te Sint-Niklaas op 19 februari 1930

en is overleden te Assenede in het WZC Sint-Jozef

op 24 december 2021, gesterkt door het Ziekensacrament en de Kerkelijke gebeden.


Priester gewijd te Gent op 12 juni 1954

Licenciaat Germaanse Filologie aan de KU Leuven

Leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas

Zondagpastoor te Verrebroek

Directeur aan het Pius X-Instituut te Zele

en voorzitter van de scholengemeenschap Hamme - Zele

Zondagpastoor te Zele - Heikant

Aalmoezenier in het WZC Sint-Jozef te Assenede

Diamanten Priesterjubileum (12 juni 2014)


zoon van August (†) en Valentine (†) Verbeke - De Bruyne

broer, schoonbroer en nonkel van E.H. Jos (†) Verbeke, pater Jezuiet

Walter (†) en Roza Verbeke - Bundervoet, kinderen en kleinkinderen E.H. Omer Verbeke

Luc (†) en Caroline Verbeke - Ballegeer

Jos (†) en Godelieve (†) Van Schoor - Verbeke, kinderen, klein- en achterkleinkinderen


De families Verbeke en De Bruyne.

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de uitvaartliturgie op VRIJDAG 31 december om 11.00 uur in de parochiekerk van St-Petrus en St-Martinus te Assenede.

Op maandag 3 januari om 14.00 uur volgt de neerzetting van zijn urne in de urnenkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Vanaf 10.45 uur is er in de kerk gelegenheid tot groeten.

Met oprechte dank aan Dr. De Smet en Dr. Van Petegem, de Zustergemeenschap

en aan het personeel van WZC Sint-Jozef te Assenede voor de goede zorgen.


U kan Hugo een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum van Funerali, Stoepestraat 21 te Assenede, woensdag van 15.00 tot 16.00 uur.


Comments


bottom of page