top of page

Rosanna Defoort

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft de mens de liefde nodig om mens te worden.


Mevrouw Rosanna Defoort


weduwe van de heer Roger Mechelinck


° Kortrijk, 12 januari 1939 † Assenede, 14 augustus 2022

Gewezen gemeenteraadslid Assenede. Gewezen OCMW raadslid Assenede.

We nemen in intieme kring afscheid in de aula van Funerali gevolgd door de bijzetting in de urnenkelder op de begraafplaats van Assenede.

ma en meme van Cathal en Ann O’Sullivan - Mechelinck Tom en Dieuwertje Eysermans - Van Hoegaerden Phaelim, Arwen, Lithias, Joplin, Pippin

Jens en Shari Van Hoegaerden - Victor Camille (*), Odille, Viene

Erwin en Els Dijserinck - Mechelinck Lennert en Lisa Verdegem - Dijserinck

César, Cyrille Luc Mechelinck

Esmée Mechelinck

Finn Mechelinck Philippe en Kris Beeckman - Mechelinck

Lander Beeckman Viktor Beeckman Ode Beeckman留言


bottom of page